"Fantaro ny zavatra rehetra, hazony mafy izay tsara..." (I Tes 5:21)
 
 Maro no hodiovina sy hofotsiana ary hozahan-toetra; fa ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ratsy ihany, ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy hahafantatra, fa ny hendry ho hahafantatra.  (Daniela 12:6) 
 MARANATHA! maran: ny Tompontsika; atha: tongava, avia   dikany: AVIA RY TOMPONAY/font>
TIA ANAO i JESOA
    Imailaka Nisokatra 6 Aogositra 2002  
  HIRA CHORALE "Jimmy Lala" ROHY SAMIHAFA   RAKITSARY TORITENY
LITERATIORA LALAO SORAPIKA

 .

PITIPITIK' AFO BOKY MAHALIANA

        Haleloia Raiso ho Anao                               Ankino (F'andrao hanenina) - Trompetra Mahazoarivo - Jimmy Lala -  Ankino (F'andrao hanenina!)       Nahoana No Ratraina. Trompetra Mahazoarivo - Jimmy Lala Auteur Compositeur  Nahoana No Ratraina        

 Jehovah Raiko Tena Tiako, Trompetra Mahazoarivo -Jimmy Lala-      Jehovah Raiko                                               Isaoranay. Trompetra Mahazoarivo -  Jimmy Lala - Rakotovahoaka Andrianaivojaona  Isaorana                                          Tsy Mba Vola.mp-TROMPETRA Mahazoarivo - Auteur / Compositeur Jimmy LALA 1978  Tsy Mba Vola                                   

O Ry Mpanjaka - Trompetra Mahazoarivo -Jimmy Lala, 1974  O Ry Mpanjaka                                                   Krismasy Famonjena. Trompetra Mahazoarivo - Jimmy Lala - Krismasy Famonjena                     Andriamanitra Ray Be Fitiavana. - Trompetra Mahazoarivo - Jimmy Lala Des. 1976 Andriamanitra Ray Be Fitiavana                         

 Hiraiko Izao, Trompetra Mahazoarivo, Jimmy Lala Hiraiko Izao                                                         Finoana, esperance and love

 
Sary, Soratra, Sorapika, Zon-tahadika © Samoela ANDRIANI, 2002-2014